OUR SERVICES
บริษัทฯ ทราบดีว่าบริการหลังการขายมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้คำนึงถึงการให้บริการที่ดีเยี่ยมต่อลูกค้าเสมอ ทั้งนี้เพื่อให้การดูแลรักษาเครื่องฯ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาการใช้งาน ต้องประกอบด้วยอะไหล่ที่มีคุณภาพ พร้อมทีมช่างที่มีประสบการณ์และความรวดเร็วในการเข้าแก้ไขปัญหา บริษัทฯ จึงได้จัดเตรียมความพร้อมด้านอะไหล่ที่มีคุณภาพ อีกทั้งทีมช่างที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีด้านการดูแลรักษาและซ่อมบำรุง พร้อมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย [ ความพอใจของท่าน คือความสำเร็จของเรา ]